Aalsmeer                25KM              29 maart 2014                          Westplastocht

De onder de rook van Schiphol gelegen plaats Aalsmeer is de startplaats van deze wandeling op de grens van Noor- en Zuid Holland. De naam Aalsmeer is waarschijnlijk afgeleid van Alsmar, dat "palingmeer" betekent. Maar ook Aelsmer dat nog wordt in Aalsmeer (in de Westeinderplassen) op paling gevist(peuren); de vangst is wel minder dan enkele decennia terug. Aalsmeer wordt voor het eerst genoemd in 1133 als 'Alsmar'. Deze naam komt voor in een oorkonde waarbij land geschonken wordt aan de abdij van Rijnsburg, een adellijk nonnenklooster. In een akte van Diederik VVI van Kleef wordt deze schenking in 1199 nog eens bevestigd. Het gebied Alsmar was toen een wildernis van lage elzen- en wilgenbossen. In de omgeving werd veel turf gestoken, waardoor er grote meren en plassen ontstonden. Er bleef weinig landbouwgrond over, zodat veel inwoners in de 15e eeuw op visserij overschakelden. Het beetje grond dat over was, werd steeds intensiever bewerkt. De schaarse grond werd vooral gebruikt voor boomteelt. De tuinders konden ook goed verdienen aan het vormknippen van bomen en struiken op de buitens van rijke kooplui.

In 1852 werd de aan Aalsmeer grenzende Haarlemmermeer drooggemaakt. Daarna volgde de droogleggingen van de Schinkelpoel, de Oosteinderpoel en de Legmeer. De visserij werd minder (alleen nog mogelijk op de Westeinder) en het vervenen hield op, de inwoners gingen meer bomen , planten en fruit verbouwen. Tussen 1850 en 1885 beleefde de aardbeienteelt zijn hoogtepunt. De aardbei werd het symbool voor de vlag van Aalsmeer: rood groen, zwart (vrucht, blad, aarde)

De wandeling gaat vanuit Aalsmeer in zuidelijke richting naar De Kwakkel (een Oudhollands woord voor brug) en langs de Amstel en de Drecht. De wandelaar passeert o.a. het plaatsje Leimuiden, ontstaan op de kruising van paden door de moerassige rietlanden en een kerkvaart, welke in open verbinding stond met de Drecht. Na Leimuiden gaat het in noordelijke richting terug naar Aalsmeer waar deze wandeling weer eindigt.

Dit verlag in geschreven door twee van onze wandelaars
Bert en Patrick

kijk ook eens op www.2wild.nl voor meer foto's en verslagen van anderen door hun gelopen tochten.