De geschiedenis van de AWV

De oprichting

De A.W.V. werd in 1949 opgericht en was indirect het gevolg van het organiseren van de eerste avondvierdaagse in Aalsmeer.
Tot in de jaren 70 was de vereniging aangesloten bij de NHWB doch is toen overgestapt naar de KNBLO en kwamen terecht via de kring Amsterdam in de kring Leiden.
Sinds de opheffing van deze kring in 1998 is de A.W.V. aangesloten bij de kring Holland Noord van de KNBLO.
De Wandelkring Holland Noord is onafhankelijk verder te gaan. En daarom is in het voorjaar 2005 de Wandel Kring Holland opgericht.
IN 2012 zijn we weer terug gegaan naar de KNBLO. In 2016 is er een nieuwe bond de KWBN. Daar zijn we nu bij aangesloten.

Leden

De vereniging heeft ongeveer 130 leden
De leden komen hoofdzakelijk uit Aalsmeer of uit de directe omgeving en wat betreft de leeftijd hebben we zowel zeer jonge leden als oudere leden.
Uiteraard is het de bedoeling dat men de eigen tochten loopt maar daarnaast gaan we maandelijks, met in het algemeen 1 bus op bezoek bij een andere verenigingen om daar een tocht te lopen.

Clubblad

Al vele jaar heeft de vereniging een eigen clubblad voor en door de leden.
Voorheen werden stencils gemaakt met een aantal mededelingen doch in 1983 werd er gestart met het clubblad onder de naam "Wandelen is meer ......."

Tochten

Steeds heeft de A.W.V. veel wandeltochten georganiseerd waarbij een van de oudste tochten de Corso tocht en Schiphol bij Nacht was waarover nog steeds wordt gesproken doch naar aanleiding van de steeds mindere belangstelling moesten deze tochten worden gestaakt in de maand mei is toen de Poel en Bostocht gekomen. Deze wordt in en om het Amsterdamse Bos gehouden.
Ook organiseren we de avondvierdaagse in het Amsterdamsebos. Het laatste wiekend van maart wordt Westplastocht gehouden die eens in de vijf jaar wordt omgedoopt in een jubileumtocht. Naast de eerder genoemde tochten organiseren we ook nog de winterserie, en de Sint Nicolaastocht
Al deze tochten worden uiteraard opgenomen in de verschillende jaarprogramma's en periodieken van de bond etc, maar we hebben ook een eigen folder die op verzoek kan worden toegezonden of kan worden meegenomen tijdens onze eigen tochten of bij tochten van andere verenigingen waar leden van de A.W.V. ook lopen en daar de folders mogen neerlegen.